İş sağlığı ve güvenliği hizmetini hangi işyerleri almalıdır?

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin, 1 ve üzeri SGK ‘ lı çalışanı bulunması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alması gerekmektedir.


Az tehlikeli sınıfta olan, 50 veya üzeri SGK lı çalışanı bulunan işyerleri de İş sağlığı ve Güvenliği hizmetini alma zorunluluğundadır. 50 çalışanın altındaki az tehlikeli sınıftaki işyerleri 01.07.2016 tarihinden itibaren hizmet kapsamına gireceklerdir.


Az tehlikeli, tehlikeli ve 10 dan az çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin Sağlık Personeli(Hemşire) hizmeti alması zorunluluğu bulunmamaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri

1- Az Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 6 dk. (01.01.2016’ dan itibaren 10 dk.)


2- Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 8 dk. (01.01.2016’ dan itibaren 20 dk.)


3- Çok Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 12 dk. (01.01.2016’ dan itibaren 40 dk.)


İş Yeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

1- Az Tehlikeli sınıftaki işyerleri için çalışan başına ayda 4 dk. (01.01.2016’ dan itibaren 5 dk.).


2- Tehlikeli sınıftaki işyerleri için çalışan başına ayda 6 dk. (01.01.2016’ dan itibaren 10 dk.).


3- Çok Tehlikeli sınıftaki işyerleri için çalışan başına ayda 8 dk. (01.01.2016’ dan itibaren 15 dk.).


Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri(01.01.2016’ dan itibaren)

1- Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dk.


2- Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dk.


3- Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dk.